Порошенко тоже считает, что «пленки Деркача» мог организовать Ермак по просьбе Путина в помощь Трампу

https://images.unian.net/photos/2017_01/1484562938-9468.jpeg?0.30543042498043205Экс-президент Украины, нардеп Петр Порошенко, комментируя так называемые «пленки Деркача», заявил, что это «масштабная спецоперация против Украины».

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины. Через втягивание в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами», — сказал он.

По словам Порошенко, «Джо Байден — друг и союзник Украины».

«Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы.

Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией», — добавил он.

Порошенко заявил, что «главными информационными спонсорами провокации стали три пророссийских канала», а также медиа-ресурсы олигарха Игоря Коломойского.

Экс-глава государства допустил, что «к этой спецоперации причастен Офис президента Украины».

«Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако, сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис президента Украины», — сказал он.

По словам бывшего президента, «аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, — сфабрикованы», однако «сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента».

Порошенко заявил, что его обращение «значительной степени адресовано» и Владимиру Зеленскому.

«Я в свою очередь задействую все свои контакты, в том числе, и в Америке, — и среди республиканцев, и среди демократов, — для того, чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать наш стратегический союз», — сказал он.

4-минутное видео —

загрузка...

П’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України — Петро Порошенко

П’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України. Через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Як відомо, ця підтримка ґрунтується на консенсусі, – згоді і республіканців, і демократів максимально сприяти Україні у боротьбі із російською агресією і в наших намірах приєднатися до НАТО.Джо Байден – друг і союзник України. Ми маємо бути вдячні Байдену за ту роль, яку він відіграв як віцепрезидент в адміністрації Обами. Ми не втручалися у кампанію 2016 року. Після неї, незважаючи на протидію Москви, не допустили паузи у стосунках, налагодили діалог із новою адміністрацією. Президентові Трампу ми теж вдячні і за «Джевеліни», і за санкції, і у тому числі, за «Північний потік-2» та інші дружні приклади солідарності з Україною.Забезпечення двопартійної підтримки було основою моєї стратегії у стосунках із США. Зруйнувати таку підтримку на фоні непередбачуваного результату виборів означає істотно послабити Україну у нашій протидії набагато сильнішому ворогу. Проросійськіпровокатори прагнуть залишити нас сам-на-сам із Кремлем. І навіть не маскуються. Головними інформаційними спонсорами провокації стали три проросійських канали, а також медіа-ресурси олігарха, який знаходиться під слідством Федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів США. Геополітичну програму Коломойський оприлюднив у «New York Times» кілька місяців тому: відмовитися від орієнтації на Захід та повернутися під Москву. Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті надто великої уваги. Однак, сьогоднішня пресконференція породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний Офіс Президента України.Це зараз між вищим керівництвом США та Україною практично нема спілкування. У мене були регулярні зустрічі з обома президентами – попереднім та чинним і десятки контактів із Байденом. Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві, – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного Президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики.Міжнародне становище України за рік значно погіршилося. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Україна ще до коронавірусу випала із пріоритетів світових держав. Сформульований нами принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері. Усі ці зміни на руку лише Росії. Як і нова атака на стратегічне партнерство між Україною та США.Сподіваюся, що президент зрозуміє ці очевидні речі. Це звернення значною мірою адресоване і йому. Як порада, до якої у нього є можливість дослухатися. Я у свою чергу задію усі свої контакти, у тому числі, і в Америці, – і серед республіканців, і серед демократів, – для того, щоби вони не дали провокаторам жодного шансу підірвати наш стратегічний союз. Ми не дозволимо повернути Україну у сферу російського впливу. І надалі, впевнений, будемо спиратися на підтримку нашого надійного партнера – Сполучених Штатів.The fifth column of the Kremlin has launched a full-fledged special operation against Ukraine. By means of pulling Ukraine into the electoral struggle in the US they are trying to undermine the US bipartisan support of Ukraine. It is known that this support is based on consensus — on an agreement between the Republicans and the Democrats to as much as possible assist Ukraine in its struggle with the Russian aggression, and in our intentions to join NATO.Joe Biden is a friend and an ally of Ukraine. We shall be grateful to him for the role he played as vice-president in the Obama administration. We didn’t interfere with the 2016 campaign. In its aftermath, despite the counteraction by Moscow, we did not allow for any pause in our relations, we built up dialogue with the new administration. We are also grateful to president Trump for Javelins, sanctions and other friendly examples of solidarity with Ukraine.Securing the bipartisan support has always been a base of my strategy in our relations with the United States. Destroying this support against the backdrop of unpredictability of the election results would mean weakening Ukraine in our resistance to a much stronger enemy. Pro-Russian provocateurs try leaving us one-on-one with the Kremlin.They don’t even try wearing masks. Three pro-Russian TV channels and media-resources of the oligarch, who faces the investigation of the Grand Jury in the United States for an alleged laundering of hundreds of millions of dollars, have become the main information sponsors of this provocation. Mr. Kolomoisky has made public his geopolitical agenda some months ago — refusing from the West orientation and returning under Moscow.Just yesterday I still believed that the actions of pro-Russian marginals did not deserve much attention. However, the press-conference earlier today has given rise to a reasonable suspicion about the Office of the President of Ukraine to also have been involved in this special operation.It is today that there is practically no dialogue between the highest authorities of Ukraine and the US. I had regular meetings with both presidents — the previous and the present ones, and dozens of contacts with Biden. The audio fragments that had been presented yesterday by a KGB high school graduate are all bogus. But the raw material for it they could dig, particularly, in the Office of the present President. The Security Service of Ukraine shall investigate into who did it. Who did sanction it? Who is its beneficiary?Because all these have led to a special operation against the strategic relations with the United States, our key partner being able to deter Russia.Unfortunately, there is common truth of geopolitics and diplomacy, which the amateurs were unable to master even after one year of active practice.Ukraine’s international positions have deteriorated considerably for over this year. The coalition in support of Ukraine that had been built by our team is not practically operational. Even before coronavirus Ukraine has fallen away from the priorities of the states of the world. The principle “nothing about Ukraine without Ukraine” that had been formulated by ourselves and that had been upheld by all our partners is being breached now. Integration with the EU and NATO rests on paper. All these changes play into Russia’s hands only. As well as this new attack against the strategic partnership between Ukraine and the United States.I hope the President would understand these obvious issues. To a great extent this statement is addressed also to himself, as an advise, which he has a possibility to listen to. On my side, I will engage with all my contacts in the US, both among the Republicans and among the Democrats, so that they did grant no chance for the provocateurs to undermine our strategic alliance.We will not allow returning Ukraine in the sphere of Russian influence. And we will keep relying on the support of the United States.

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 20 травня 2020 р.

 

Обращаю внимание, что это видео Порошенко разместил сегодня около 18 часов. Тогда как ваш покорный слуга еще в первой половине дня в статье «Евангелие от позорного Петра — политолог» написал, что «пленки Деркача» мог организовать Ермак по просьбе Путина в помощь Трампу.

Цитирую:

«Пленки запущены в эфир по просьбе Кремля, который таким способом хочет навредить Байдену и, соответственно, помочь еще раз победить на президентских выборах в США своему агенту Трампу.

Единственное, что передать (обнародовать) записи мог не сам Порошенко, а уже нынешняя власть их отыскала и передала Кремлю или просто опубликовала через Деркача по просьбе Кремля.

Все это мог провернуть тот же Ермак, также являющийся, по мнению многих политиков и экспертов, агентом Кремля».

 


загрузка...

Комментарии 5

 • «Порошенко тоже считает, что «пленки Деркача» мог организовать Ермак по просьбе Путина в помощь Трампу…»
  Ну если уж помощь Трампу ( читать правильно — АМЕРИКАНСКОМУ НАРОДУ ИЛИ «куй» с ним РФ) — зависит от такого авторитета и мощной страні как Юкрейн? Тогда? Kибо мир перевернулся, либо осел таки сдох. Либо все грибочков поели и еще курнули? Єто что такая новая хохма?

 • Терзают меня смутные сомнения…Трампушка добился от саудитов сокращения добычи нефти еще на 1.000.000…Нефть вышла на уровень 35$…и сразу пошла компания против Байдена, кто-то отблагодарил Трампушку, явно уши Путина…только вплетать сюда Ермака глупо…Порошенко всегда был под контролем Кремля, причем добровольно…

 • В отличии от Украины, Москва прекрасно координирует свои усилия
  ( пропаганду, военную силу, экономическое давление) против Украины .

  Они ничего не делают просто так.
  Ермак, Гондон, наш-мяш, гиркин, активизация лугондона, давление на Украину в Минске -Это все цепь продуманной кремлевской игры.

 • Самый большой враг Украины — это наша власть, а потом уже олигархи, руководство РФ и прочие Соросы…

  • Врешь животное!

   Специально передергиваешь.

   Когда на твою страну напал враг, который убивает людей и захватывает территорию,
   то ОН является главным врагом.

   А не «власть» , которая плохо, с ошибками, но пытается Хоть как то организовать защиту.

   Победа внешнего врага — путинской России — будет означать конец независимого государства Украины.

   После чего жизнь всех людей в Украине будет такая же как сейчас в России. Где уже будет совершенно не важно имя твоего местного князька или местного олигарха.

   Клетка захлопнется. Украина потеряет все.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

загрузка...